Ga naar de inhoud

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

C.V. de Rijnpinters kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van C.V. de Rijnpinters, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan C.V. de Rijnpinters verstrekt. C.V. de Rijnpinters kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM C.V. DE RIJNPINTERS GEGEVENS NODIG HEEFT

C.V. de Rijnpinters verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan C.V. de Rijnpinters uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG C.V. DE RIJNPINTERS GEGEVENS BEWAART

C.V. de Rijnpinters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

C.V. de Rijnpinters verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

FOTOGRAFIE

De Rijnpinters maken tijdens alle evenementen foto’s. Wanneer u hieraan deelneemt of als toeschouwer naar toe komt kunt u ervan uit gaan dat 
u op de foto komt en deze op de website www.rijnpinters.nl geplaatst wordt of ingezet wordt op social media zoals Facebook, YouTube en Instragram.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van C.V. de Rijnpinters worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. C.V. de Rijnpinters gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

C.V. de Rijnpinters maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Rijnpinters bijGoogle zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, geanonimiseerd , overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

C.V. de Rijnpinters heeft hier geen invloed op.

C.V. de Rijnpinters heeft Google geen toestemming gegeven om via C.V. de Rijnpinters verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar avg@rijnpinters.nl

C.V. de Rijnpinters zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

C.V. de Rijnpinters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van C.V. de Rijnpinters maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door C.V. de Rijnpinters verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met C.V. de Rijnpinters op via avg@rijnpinters.nl.

www.rijnpinters.nl is een website van C.V. de Rijnpinters

C.V. de Rijnpinters is als volgt te bereiken:

Postadres:                    

Rijneiland 7
3984 MA Odijk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40478277

E-mail: avg@rijnpinters.nl