Ga naar de inhoud

1.       VOLG AANWIJZINGEN OP VAN ONS PERSONEEL
Een ieder is verplicht de aanwijzingen van het personeel en (als zodanig herkenbare) bestuursleden van CV de Rijnpinters op te volgen. CV de Rijnpinters is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van uw goederen

2.       TOEGANGSCONTROLE MET LEGITIMATIE EN EVENTUEEL FOUILLEREN
Tijdens de festiviteiten worden foto’s gemaakt. Bij het betreden van het terrein gaat u hier stilzwijgend mee akkoord. Op verzoek van politie of justitie worden deze beelden overhandigd. De bezoeker kan om legitimatie worden gevraagd. Indien aanleiding daartoe is kan de bezoeker gefouilleerd worden.  Toegang kan worden geweigerd en ontzegt zodra:

  • men jonger is dan 18 jaar en/of zich niet kan legitimeren;
  • men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
  • men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij onregelmatigheden ongeacht binnen het dorpshuis of op het buitenterrein van het dorpshuis;
  • men zich beledigend uitlaat tegen personeel, organisatie dan wel andere bezoekers;
  • men weigert om te worden gefouilleerd.

3.       GEEN ALCOHOL ONDER 18 (NIX<18)
Wij hanteren de regel NIX<18. Dus niet roken en drinken onder de 18 jaar. De toegang op feestavonden is 18 jaar. Al onze bezoekers ontvangen een bandje.

 4.      GEEN WAPENS
Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen, of voorwerpen die als wapens kunnen worden gebruikt, bij zich te dragen. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Wordt een voorwerp aangetroffen, als bedoeld in de Wet wapens en munitie, wordt dit in beslag genomen en wordt aangifte gedaan bij de politie.

5.       GEEN DRUGS
Het is verboden om op het terrein of in het dorpshuis drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen, te gebruiken, of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling wordt de toegang definitief geweigerd en de waar in beslag genomen en wordt aangifte gedaan bij de politie.

6.       GEEN RACISME
Het discrimineren van mensen op grond van hun ras, huidskleur, afkomst en nationaliteit is binnen onze vereniging taboe. Zo ook het gebruiken van aanstootgevend en grof taalgebruik.

7.       GEEN ONGEWENSTE INTIMITEITEN
Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enigerlei vorm van ongewenst lichamelijk contact, geweld of bedreiging met geweld wordt de toegang geweigerd en wordt aangifte gedaan bij de politie.

8.       GLASWERK BINNEN
Het is verboden om glaswerk vanuit het dorpshuis mee naar buiten te nemen. Het gebruiken of laten gebruiken van meegebrachte spijzen en drank is niet toegestaan.

9.       ROKEN BUITEN
Roken is niet toegestaan in onze ruimten. Buiten mag dit wel, er is hiertoe een ruimte ingericht. Wij geven er de voorkeur aan deze ruimte te gebruiken, opdat wij het geluidoverlast buiten hiermee beperken. Ook bij roken geldt: NIX<18.

10.     BIJ OVERTREDING VAN DEZE REGELS INFORMEREN WIJ DE POLITIE
Indien een bezoeker zich niet houdt aan deze voorwaarden en huisregels, zal deze desnoods met toepassing van gepast geweld, uit het dorpshuis en van het terrein worden verwijderd.

11.     GEEN OVERLAST VOOR DE BUREN
Burenlawaai staat hoog op de geluidshinder lijst. Vertrek in stijl en denk bij het verlaten van ons terrein aan de buren!